CRAD BLOG

ETİKET ÜZERİNDE VEYA GÜVENLİK BİLGİ FORMUNDA KİMYASAL MADDE ADININ GİZLENMESİ (ALTERNATİF KİMYASAL AD KULLANIMI)

Pek çok firma ürün formüllerinin ortaya çıkmasını arzu etmez. Hatta bu endişeden dolayı bazı maddeleri etiketinde veya Güvenlik Bilgi Formunda saklamayı arzu eder. Ancak bu gizliliğin sağlanabilmesi için işlemin yasal düzenlemelere uygun olması gerekir. Bu anlamda, 28848 sayılı “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA Yönetmeliği) bu gizliliğin sağlanabileceği koşullar ve gereklilikler ile ilgili detaylı hükümleri sunmaktadır.


CRAD, formüllerinizin gizliliğinin sağlanması amacıyla, yasal düzenlemelere uygun olarak işlemlerinizin yapılmasında profesyonel destek sunmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde  maddelerin alternatif kimyasal adının kullanımı hakkında izinlerin alınması sürecini firmanız adına gerçekleştirebilir ve formül gizliliğiniz için size destek olabiliriz. 


Uzman ekibimiz ile temas ederek bu hizmetimizden faydalanabilirsiniz. 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ