CRAD BLOG

İNSAN VÜCUDUNA DOĞRUDAN TEMAS EDEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER (ÜRÜN TİPİ-1 VE ÜRÜN TİPİ-19) HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19) hakkında duyuru yayımlanmıştır.


13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi ile “İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19)” Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiş olduğundan ve söz konusu ürün gruplarının ruhsatlandırılmasına yönelik iş ve işlemler 18.11.2019 tarihli E.4025 sayılı Makam Oluru ile Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına dahil edilmiştir.


Bu kapsamda sektör memnuniyeti açısından hızlı ve etkili geri dönüşlerin sağlanması adına insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlere yönelik biyosidal.soru@titck.gov.tr e-posta adresi oluşturulmuştur. Söz konusu ürün grubuna yönelik süreç bundan sonra bu e-posta adresi üzerinden yürütülecektir.


Yapılması gereken işlemler hakkında destek almak için CRAD Uzman ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.
 

Bakanlık web sitesi için linki takip edebilirsiniz. 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ