CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI YAYIMLANARAK GÖRÜŞE AÇILDI.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı yayımlanmış ve tarafların görüşüne sunulmuştur. 

Yönetmelik Taslağı aşağıda listelenen hususların da dahil olduğu önemli düzenlemeleri içermektedir.

  • Ürün Tipi 1 ve Ürün Tipi 19 kapsamına giren ve insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler ile ilgili iş ve işlemlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürütülmesi,
  • Çevre mevzuatında yaşanan değişikliklerin Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne işlenmesi,
  • 528/2012/AB sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğü ile AB’de yasal metinlere giren bazı tanımlamaların Türk mevzuatına aktarılması,
  • Biyosidal Ürün Envanterine bildirimleri uygun bulunan ürünlerin onay geçerlilik sürelerinin uzatılması da dahil olmak üzere işleyişte aksaklıklara sebep olan bazı hususların geliştirilmesi.


Taslak hakkındaki görüşlerin 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Ek-2'de yer alan ‘’Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’’ kullanılarak 10/01/2020 mesai bitimine kadar selim.atak@saglik.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.
 

İlgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü duyurusu için tıklayınız. 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ