KAYNAKLAR

EÇBS’de Hangi Uygulamalara Erişim Sağlanabiliyor?

EÇBS’deki Hesap sekmesinden ulaşabileceğiniz uygulamalar aşağıdaki gibidir.

 • Ambalaj Bilgi Sistemi
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
 • Laboratuvar Yetkilendirme
 • Sera Gazları İzleme, Raporlama ve Doğrulama
 • Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması
 • Düzensiz Atık Depolama
 • EEE ve AEEE Bilgi Sistemi
 • Tabiat Varlıklarını Koruma ve İzleme Sistemi
 • EKOK Metal
 • Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES)
 • Sıfır Atık Bilgi Sistemi
 • Yeterlik Uygulaması (Çevre Görevlisi İşlemleri)
 •  e-OBK
 • Kimyasal Kayıt Sistemi (Sanayii)
 • Geri Kazanım Katılım Payı Bildirim Sistemi


EÇBS’deki Tesis sekmesinden ulaşabileceğiniz uygulamalar aşağıdaki gibidir.

 • Atık Yönetim Uygulaması (TABS/MoTAT/KDS)
 • BEKRA Bildirim Sistemi
 • Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)
 • Laboratuvar Yetkilendirme
 • Sera Gazları İzleme, Raporlama ve Doğrulama
 • Ambalaj Bilgi Sistemi
 • Düzensiz Atık Depolama
 • EEE ve AEEE Bilgi Sistemi
 • EKOK Metal
 • AAT/DDD Proje Onayları
 • Atıksu Bilgi Sistemi
 • Büyük Yakma Tesisleri Bilgi Sistemi
 • Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Sistemi
 • Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES)
 • Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)
 • Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)
 • Sıfır Atık Bilgi Sistemi
 • Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi
 • Yeterlik Uygulaması (Çevre Görevlisi İşlemleri)
 • PCB Envanteri (PCB)

İLETİŞİM BİLGİLERİ