CRAD BLOG

ECHA, ''İZNE TABİ MADDELER LİSTESİNİ'' GÜNCELLEDİ.

ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) tarafından ''İzne Tabi Maddeler Listesine’' (Authorisation List) 07 Şubat 2020 tarihinde 11 adet yeni madde eklenmiştir. Son düzenleme ile birlikte REACH (1907/2006 EC) Yönetmeliği’nin Ek- XIV’inde bulunan güncel listede 54 adet madde bulunmaktadır.


07 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan güncellenmiş EK XIV'e eklenen maddeler aşağıda yer almaktadır.


 İzne Tabi Maddeler Listesinin tamamına ulaşmak için linki takip edebilirsiniz. 

 

Sıra
No
Madde Adı EC No CAS No Bitiş Tarihi Son Başvuru Tarihi
1 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear 271-093-5 68515-50-4 27.02.2023 27.08.2021
2 Dihexyl phthalate 201-559-5 84-75-3 27.02.2023 27.08.2021
3 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl and octyl diesters,
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters,
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters
-
 272-013-1
271-094-0
-
68648-93-1
68515-51-5
27.02.2023 27.08.2021
4 Trixylyl phosphate 246-677-8 25155-23-1 27.05.2023 27.11.2021
5 Sodium perborate, perboric acid, sodium salt,
Sodium     perborate,
Perboric acid, sodium salt
-
239-172-9
234-390-0
-
15120-21-5
11138-47-9
27.05.2023 27.11.2021
6 Sodium peroxometaborate 231-556-4 4.04.7632 27.05.2023 27.11.2021
7 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2],
1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl),
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane,
5-sec-Butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof],
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane,
5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane
-
413-720-9
601-499-3
700-927-7
-
-
-
117933-89-8
117933-89-8
-
-
-
27.08.2023 27.02.2022
8 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol 247-384-8 25973-55-1 27.11.2023 27.05.2022
9 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol 223-383-8 3864-99-1 27.11.2023 27.05.2022
10 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol 253-037-1 36437-37-3 27.11.2023 27.05.2022
11 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol 223-346-6 3846-71-7 27.11.2023 27.05.2022

 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ