CRAD BLOG

2020 YILI BİYOSİDAL FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ YAYIMLANDI.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Biyosidal Ürünlerin ruhsatlandırılmasında talep edilen harç miktarları ve hesap numaralarını da içeren ''2020 Yılı Biyosidal Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi'' yayımlanmıştır.


Yayımlanan rehber doğrultusunda Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin ruhsatlandırılmasında talep edilen harç miktarları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
 

Harçlar

Ana Ürün (₺)

Çerçeve ürün (₺)
Ön Başvuru Değerlendirmesi 140 140
Eksiksizlik Kontrolü Çalışmaları 1.555 485
Ruhsat Değerlendirme 7.640 3.880
Ruhsat Harcı 14.540 3.880


İlgili Rehber Kitapçık için linki takip edebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ