CRAD BLOG

KİMYASAL MEVZUAT UYUMUNUZA & GÜVENLİĞİNİZE KATKI SAĞLAYAN YENİ EĞİTİMLERİMİZ

CRAD, düzenlediği eğitimler ile firmanızın kimyasal yönetiminin kolaylaştırılması ve kimyasal yasal düzenlemelere uyumunuzun sağlanması için katkılar sağlamaya devam etmektedir. İhtiyacınız doğrultusunda firmanıza özel olarak düzenlenebilecek yeni eğitimlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


Güvenlik Bilgi Formunu Doğru Okuyabilme/Anlama Eğitimi

Amaç, şirket içi çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda bir GBF’nin hangi bölümüne bakmaları gerektiğini öğretmek, GBFlerin yeterli nitelikte olup olmadığını tespit edebilmelerini sağlamak ve şirket içinde iş güvenliğini ve işçi sağlığına ait alınması gereken önlemleri üst seviyeye ulaştırmaktır.

Firmanızdaki Ar&Ge, Kalite Kontrol, Üretim, İş Güvenliği ve Çevre, Pazarlama ve Satınalma birimleri çalışanları ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının katılımını önermekteyiz.

Daha fazla bilgi için linki takip edebilirsiniz.


Kimyasalların Güvenli Kullanımı Eğitimi

İş güvenliğinin temel ilkesi olan “henüz bir kaza olmadan önce önlemlerin alınması”, yani “proaktif tedbirlerin alınması” ilkesi çerçevesinde bu eğitimin amaçları;

  • Firmanızın kimyasal yasal düzenlemelere uyumunuzun sağlanması,
  • Çalışanlarınızın kimyasal güvenliği konusunda farkındalığının sağlanması veya arttırılması,
  • Çalışanların iş kazaları yaşamasının ve meslek hastalıklarına yakalanmasının önüne geçilmesi.


Daha fazla bilgi için linki takip edebilirsiniz.


Genel İç Mevzuat Uyum Eğitimleri

Amaç, firmanızın kimyasal ürünleri dikkate alınarak, yükümlülüğü kapsamında bulunan yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmek, farkındalık sağlamak, uyum çalışmalarında kolaylık sağlayacak önerilerde bulunmaktır. Eğitim içeri temelde aynı olmakla birlikte firmanızın rolü, piyasaya arz ettiği kimyasal madde ve ürünleri dikkate alınarak firmanıza özel bir içerik ile hazırlanmaktadır. 


Daha fazla bilgi için linki takip edebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ