CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.03.2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yönetmelik değişikliği; Biyosidal Ürün Envanterine bildirimleri uygun bulunan ürünlerin onay geçerlilik süreleri, çevre mevzuatında yaşanan değişikliklerin Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne işlenmesi, 528/2012/AB sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğü ile AB’de yasal metinlere giren bazı tanımlamaların Türk mevzuatına aktarılması gibi konular dahil olmak üzere, işleyişte aksaklıklara sebep olan bazı hususların geliştirilmesi adına önemli düzenlemeler ve güncellemeler içermektedir.


Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız. 


Yapılması gereken işlemler hakkında destek almak için CRAD Uzman ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ