CRAD BLOG

SEA YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ!

Uzun süredir beklenen SEA yönetmeliği güncellemesi 10 Aralık 2020 tarihinde 31330 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.  

Güncelleme ile gelen kritik noktaları özetlemek gerekirse; 

Teknik Bölümler: 

SEA yönetmeliğinde atıfta bulunan ancak bu süreçte yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere (KEK ve Kimyasalların Kısıtlanmasına dair 27092 sayılı eski yönetmelikler vb) yapılan atıfların yerini KKDİK Yönetmeliğine yapılan atıflar almıştır. Ayrıca, SEA yönetmeliğinin 2. ve 3. Maddelerinde listelenen ilintili yönetmeliklerin güncel versiyonlarına yapılan referanslar ile güncellenmiştir.   


SEA yönetmeliği, REACH ve CLP'nin AB yayın sırasının tersine, yurdumuzda KKDİK Yönetmeliğinden daha önce yayınlandığı için, CLP'ye kıyasla SEA Yönetmeliğine ek maddelere ve eklere yer verilmesi ihtiyacı doğmuştu. SEA yönetmeliği yayınlandığında KKDİK yönetmeliğinin henüz yayımlanmamış olması nedeniyle oluşan boşluklar, SEA yönetmeliğinin Ek-7-8-9-10-11 ile doldurulmuştu. KKDİK yönetmeliğinin yayımlanmasıyla, bu boşluğu dolduran Ekler (SEA Ek 7-8-9-10-11) gereksiz duruma düşmüş ve yürürlükten kaldırılmıştır.  


Diğer bir kritik unsur ise çok ufak bir kelimenin 2. Maddeden kaldırılması ile kendisi küçük ancak etkisi büyük bir değişikliğe neden olmuştur. SEA bildiriminin kapsamını belirleyen 2. Maddenin e bendinden “Zararlı” kelimesi kaldırılarak SEA bildirim yükümlülüğünde önemli bir değişikliğe neden olmuştur.  


SEA yönetmeliğinin bir önceki versiyonu, AB CLP'nin 4. ATP'si ile uyumluydu. Bu güncelleme ile CLP yönetmeliğine geçtiğimiz periyodda uyarlanmış olan çeşitli ATP'lerin (5-6-7-8-9-10-11-13) Zararlılık Sınıflandırması ve İletişimi ilkeleri ve hükümleri anlamında getirdiği teknik gelişime uyumlaştırma adımlarının SEA’ya uyarlanması ile AB Çevre Mevzuatı ile daha iyi uyum sağlanması ve eşdeğer bir koruma ve zararlılık iletişimi sağlanması hedeflenmiştir. Bu adaptasyon ile beraber SEA yönetmeliğinin Ek 1-2-3-4-5-6'sının güncellenmesi ve ATP'lerin uyarlanması, yüzden fazla maddenin SEA Ek-6'ya eklenmesine ve bazı maddelerin EK 6’da yer alan harmonize sınıflandırılmalarının güncellenmesine sebep oldu.


Bu güncellemenin getirdiği bir diğer önemli değişiklik ise Madde 44 / A’da belirtildiği üzere, 01.01.2025 tarihi itibarı ile Zehir Merkezi Bildirimi yükümlülüğü getirmesi. 

Sektöre Kritik Etkileri: 
01.01.2023 tarihinden önce piyasaya sürülen maddeler ve karışımlar, SEA için yayınlanan güncellemeden önceki yönetmeliğe göre sınıflandırılabilir ve etiketlenebilir. Bu, 01.01.2023 tarihinden önce piyasaya sürülen madde ve karışımlar için bu tarihe kadar yeniden sınıflandırma ve yeniden etiketleme gerekmeyeceği anlamına gelir ve sektöre zararlılık iletişimlerinde uygulanacak yeni kriterler ve uyumlaştırılmış sınıflandırma için bir geçiş dönemi süresi vermektedir. 


Şirketler, ürünlerine olan etkileri açısından güncellemeyi gözden geçirmek için bu 2 yıllık geçiş dönemi verimli ve efektif bir şekilde kullanmalıdır. 


Bir kritik güncelleme de, SEA bildirim yükümlülüğünün kapsamı ile ilgilidir. Yakın zamanda yayınlanan bu güncellemeden önce, SEA bildirim yükümlülüğü yalnızca SEA yönetmeliğinin 2. Maddesi uyarınca ‘’zararlı’’ olarak sınıflandırılan maddelere uygulanıyordu. Güncelleme ile 2. maddenin e fıkrasından '' Zararlı '' kelimesinin kaldırılmasıyla birlikte KKDİK kapsamında kayda konu olan maddeler için, zararlı olmasa dahi SEA bildirim zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Geçmişte SEA bildirimi gönderen şirketler bu güncellemeyi dikkate almalı ve SEA bildirimi yapmayı amaçlayan şirketler de yeni kapsamı dikkate almalıdır. 


Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması için geçiş hükümlerinde tanımlanan 2 yıllık uygulama döneminin SEA bildirim güncellemeleri için de geçerli olup olmayacağı yasal metinde açık değildir; ancak elbette şirketler, uyum boşluğunu en kısa sürede doldurmak için SEA bildirim yükümlülüğüne yönelik bu yeni "kapsam farkını" dikkate almalıdır. 


Madde 44 / A'nın eklenmesi ile zehir merkezine bildirim yükümlülüğü, tüketiciler veya profesyoneller için hedeflenen ürünler arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın 1.1.2025 tarihinden itibaren Endüstriyi etkkisi altına alacak olan önemli bir etkidir. Ancak, sistemin nasıl işleyeceği ve bildirim prosedürüne ilişkin daha fazla detayın, Zehir Merkezleri ve bunlara ilişkin bildirimlerin sorumlu makamı olacak Sağlık Bakanlığına ait olduğuna dikkat edilmelidir. Bu nedenle; uygulama tarihi veya ZMB yükümlülüğünün uygulandığı ürün grupları arasında uygulama tarihi gibi konularda daha fazla ayrıntı için bir süre daha beklenmesi gerekebilir. 


Tek kullanımlık çözünebilir bir ambalajda bulunan sıvı tüketici çamaşır deterjanlarına ilişkin (AB) 1297/2014 sayılı ek şartlar, Madde 36'ya uygulanan değişiklikle SEA yönetmeliğine de uyarlanmıştır. 


Güncellemeye diğer olumlu etkileri açısından ele alınacak olursa; şu şekilde özetlenebilir; SEA Yönetmeliği, AB CLP ile uyum konusunda artık 1 adım daha ilerledi. Bu, AB CLP sınıflandırma kriterlerinin Türkiye pazarı için de geçerli olması anlamında pratik bir etki sağlayacaktır. AB CLP ile Türk SEA Yönetmeliği arasındaki farklılıklar, zaman zaman gerek iç gerek Küresel endüstri aktörleri için zorluklara neden oluyordu. 


Bir diğer olumlu etki de KKDİK yönetmeliği kapsamında kayıtlı maddeler ile ilgilidir. Madde, üretici, ithalatçı veya tek temsilci tarafından KKDİK'e göre zaten kaydedilmişse, bu güncellemeyle değiştirilen 41. Maddenin 5. Paragrafında tanımlanan bir SEA bildirimi gerekli değildir.  

 

İlgili Yönetmelik değişikliği için linki takip edebilirsiniz.


CRAD Ekibi; 12 yıldır her zaman olduğu gibi, SEA'nın değiştirilen yeni hükümlerine ve Türkiye'deki diğer Kimyasal Kontrol Mevzuatına uymanızı desteklemeye hazır.  


CRAD Ekibi

Uzun Süreli Çözüm Ortağınız 
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ