CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSAT GEÇERLİLİK SÜRELERİ HAKKINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR.

Bilindiği üzere 31 Aralık 2009 tarihli ve 27449 (4. Mükerrer) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş olan tüm biyosidal ürün ruhsatlarının ruhsat geçerlilik süreleri 31/12/2021 tarihinde sona erecektir.

Halk Sağlığı Genel Müdürülüğünün resmi websitesinde yayınlanan duyuruda Biyosidal Ürünlerin uzun süreli stabilite testlerinin sonuçlanması ve/veya son biyolojik etkinlik testlerinin üzerinden 10 yıl geçmesi, idari değişiklikler, ruhsat devri, zararlı ilavesi vb. zaruri sebeplerle ruhsat belgesinin yenilenmesi gereklilikleri hariç olmak üzere ve ruhsat tarihinden bağımsız olarak ruhsat veriliş tarihleri itibarı ile belirlenen tarihlere kadar ruhsat geçerlilik sürelerinin uzatılmasına ve ruhsat yenileme işlemleri için zaman aralıkları belirlenmesine ilişkin olarak Genel Müdürlük Makamının 25/05/2021 tarihli ve E-19020089-105.99-2217 sayılı oluru alındığı bildirilmiştir. Uzatılan ruhsat tarihleri tabloda belirtilmiştir.

İlgili Bakanlık duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Ruhsat Veriliş Tarihi

Ruhsat Geçerlilik Süresi

Ruhsat Yenilemesi Yapılması Gereken Zaman

02.01.2015 - 30.12.2016

31.12.2022

03.01.2022 - 30.12.2022

02.01.2017 – 29.12.2017

31.12.2023

02.01.2023 - 29.12.2023

01.01.2018 – 31.12.2018

31.12.2024

02.01.2024 – 31.12.2024

02.01.2019 – 31.12.2019

31.12.2025

02.01.2025 - 31.12.2025

01.01.2020 – 31.12.2020

31.12.2026

02.01.2026 – 31.12.2026

04.01.2021 - 31.05.2021

31.12.2027

04.01.2027 – 31.12.2027

01.06.2021 – 31.12.2021

Stabilite testlerine ve aktif maddesinin yer aldığı listeye bağlı olarak belirlenir.

 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ