KAYNAKLAR

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimi Nedir?

30105(Mükerrer) sayılı KKDİK Yönetmeliği kapsamında, Güvenlik Bilgi Formları, Kimyasal Güvelik Raporları, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri ve kayıt dosyalarının hazırlanması/onaylanması gibi işlemler Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından yapılması gerekmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olunabilmesi için eğitim katılımcısının KKDİK Yönetmeliği Ek-18’de belirtilen Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) koşullarının sağlanması bir zorunluluktur. Bu koşullardan biri de 64 saat süren zorunlu KDU eğitiminin, KDU adayı tarafından alınmış olmasıdır. KDU eğitimi, yönetmelikte belirtilen konu başlıkları ve minimum ayrılması gereken zamanları dahilinde sunulmalıdır. Eğitim veren kuruluş Bakanlık onaylı, eğitmen ise KKDİK Ek-18’de belirtilen koşulları sağlıyor olmalıdır. Ek olarak, eğitmenin uygulama tecrübesinin ve diğer pek çok kimyasallar hakkındaki yasal düzenlemeye hakim olması, KDU adayının en verimli KDU eğitimi almasını sağlayacaktır. Eğitim ile birlikte KDU adayı, ilgili yasal düzenlemeler, uygulanma biçimi, kullanabileceği kaynaklar, KKDİK süreci boyunca hazırlanacak belgeler ve hazırlama biçimleri hakkında bilgi sahibi olur.

KDU eğitimi, adayın KDU sınavında başarılı olmasını da amaçlamaktadır. Bu nedenle eğitimin uygulamalı örnekler de içermesi, adayın kalıcı olarak öğrenmesine katkı sağlayacaktır.

CRAD, KDU eğitimleri vermek için Bakanlıktan onay alabilen ilk firma olmuştur. Tecrübeli eğitmenleri ve kendine has öğretme yöntemleri, malzemeleriyle adayların hem sertifika alması hem de kalıcı öğrenebilmesi için özel bir eğitim içeriği hazırlamıştır. 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) Nedir Ve Nasıl Olunur yazımız için tıklayınız. 

KDU eğitimlerine dair detaylar için tıklayınız. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ