CRAD BLOG

FİRMANIZ ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ’NE KAYITLI MI?

Ülkemizde yürürlükte olan KKDİK Yönetmeliği, SEA Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gibi birçok kimyasal mevzuatları ve çevre mevzuatlarını uygulama sistemlerini içeren Online Çevre Bilgi Sistemi 11.05.2018 tarihi itibarıyla kapatılıp E-devlet ile entegre olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) devreye alınmıştır.  

EÇBS uygulamaları üzerinden gerek kendileri işlemlerini yapacak, gerekse de çevre danışmanlık firmaları ya da kimyasal mevzuat uzmanlarından destek alarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm firmaların (özellikle de kimyasal ithal eden, kimyasal madde üreten ve kimyasal ürünlerle bağlantılı olan firmalar) EÇBS hesaplarının olması zorunludur. 
 

KKDİK ve SEA Yönetmeliği gibi, yurt dışında yerleşik firmaların atayacakları Tek Temsilciler tarafından yapılacak işlemlerden adlarına bildirim ve kayıt yapılacak ithalatçıların bu imkândan faydalanabilmesi için de EÇBS hesabına sahip olmaları gerekmektedir. 

Bu gerekliliği de şu şekilde izah edebiliriz; SEA Yönetmeliğinin 41. maddesi ve KKDİK Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtildiği üzere Türkiye pazarına kimyasal ürün ihraç eden yurt dışında yerleşik firmalar, bu Yönetmelikler kapsamındaki uyum ve kayıt işlemlerini Tek Temsilci aracılığıyla gerçekleştirerek, Türkiye’deki ithalatçılarına destek olup, sorunsuz bir şekilde ithalatlarına devam etmelerini sağlayabilirler. Ancak yapılacak SEA bildirimlerinde bir ithalatçının kapsanabilmesi için sistemde tanımlı olması gerekmektedir. Firmaları yapılan bildirime ekleyebilmek için firmanın vergi numarasıyla sisteme eklenmesi gerekmekte ve EÇBS’de hesabı bulunmayan firmanın vergi numarası sistemde kayıtlı olmadığı için bildirimden faydalanmak üzere eklenememektedir.  

EÇBS'ne firmanızı kaydetmek için EÇBS Firma Kayıt İşlemleri ve EÇBS Tesis İşlemleri dokümanlarını inceleyerek işlemleri tamamlayabilirsiniz. 


Firmanızı kaydedip, hesabınızı aktifleştirdikten sonra aşağıda listelenen uygulamalara EÇBS üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. 

EÇBS Hizmet Menüsü:

•    Kimyasal Kayıt Sistemi (Sanayii)
•    Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi 
•    Düzensiz Atık Depolama
•    Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması
•    Yeterlik Uygulaması (Çevre Görevlisi, Danışman Firma, Çevre Yönetim Birim Başvuru ve İşlemleri)
•    Ambalaj Bilgi Sistemi 
•    Laboratuvar Yetkilendirme
•    Sera Gazları İzleme, Raporlama ve Doğrulama
•    Sıfır Atık Bilgi Sistemi
•    Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
•    Tabiat Varlıklarını Koruma Ve İzleme Sistemi
•    EKOK Metal
•    Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES)
•    Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS)
•    Atık su Bilgi Sistemi
•    Atık su Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayları
•    BEKRA Bildirim Sistemi
•    Büyük Yakma Tesisleri Bilgi Sistemi
•    EEE ve AEEE Bilgi Sistemi
•    Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)
•    Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt sistemi
•    Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi
•    Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)
•    PCB Envanteri (PCB)
•    Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ