CRAD BLOG

ESBİOTHRİN İSİMLİ MADDENİN BİYOSİDAL ÜRÜNLERDE AKTİF MADDE OLARAK KULLANIMI DURDURULMUŞTUR.

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nin 29/01/2021 tarihli ve L31 sayılı nüshasında yayımlanan 2021/98/EU sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Kararnamesi ile Esbiothrin isimli aktif maddenin ürün tipi 18 olan Biyosidal ürünlerde aktif madde olarak kullanımı onaylanmamıştı.

Söz konusu kararnameye istinaden T.C. Sağlık Bakanlığı ürün tipi 18 olan ve Esbiothrin isimli aktif maddeyi içeren, ülkemizde ruhsatlandırılmış ürünlerin Biyosidal ürün ruhsatnamelerinin iptali ve ürünlerin imalatı, ithalatı ve piyasada bulundurulmaları için ek süre ile ruhsat sahiplerinin Biyosidal ürün ruhsatnamelerinin kuruma iadesi hususlarında 11/08/2021 tarihli ve E-19020089-020-3226 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile Resmî web sitesinde duyurmuştur.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ