CRAD BLOG

BAZI AKTİF MADDELERİN KULLANIMLARININ DURDURULMASI HAKKINDA

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nin 03/08/2021 tarihli ve L279 sayılı nüshasında yayımlanan, 02/08/2021 tarihinde yürürlüğe giren 02/08/2021 tarihli ve 2021/1283/EU sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Kararnamesi ile mezkûr Kararnamenin ekindeki listede yer alan maddelerin listede belirtilen ürün tiplerinde biyosidal ürün aktif maddesi olarak kullanımlarının onaylanmamasına karar verilmişti.

Söz konusu kararnameye binaen, ülkemizde ruhsatlandırılmış ürünlerin biyosidal ürün ruhsatnamelerinin ve biyosidal ürünlerin envanter kayıtlarının iptali; ruhsatnameleri ve envanter kayıtları iptal edilen söz konusu biyosidal ürünlerin imalatı, ithalatı ve piyasada bulundurulmaları için 19/03/2022 tarihine kadar, kullanıcıların sahip oldukları ürünlerin kullanımı için de 15/09/2022 tarihine kadar süre verilmesi; biyosidal ürün ruhsatnamelerinin 19/03/2022 tarihi itibarı ile Bakanlığa iade edilmesi hususlarında 18/10/2021 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

İlgili Duyuruya Ulaşmak için tıklayınız.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ