CRAD BLOG

AKTİF MADDE KAYDI BİLİM KURULU İLK TOPLANTISI YAPILDI.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) tarafından, 24.11.2021 tarihli ve E-19020089-020-4826 sayılı olur ile görevlendirilen Aktif Madde Kaydı Bilim Kurulu ilk toplantısını 26.11.2021 tarihinde çevrimiçi olarak geçekleştirmiştir.

Yakın zamana kadar aktif madde kayıt başvurusunda bulunulmadığından Bakanlıkta bu yönde bir çalışma yürütülmemiş ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından yayımlanan ve Avrupa Birliği (AB) piyasasında bulundurulmasına izin verilen aktif maddelere ilişkin listeler takip edilmiştir.

Halihazırda Bakanlığa ulaştırılmış kimyasal ve biyolojik aktif madde kayıt başvuruları bulunduğundan, söz konusu başvuruların değerlendirilerek biyosidal ürünlerde kullanımına ilişkin onaylama ya da onaylamama kararının verilmesi gerekmektedir.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ülkemiz piyasasına arz edilen ve/veya edilecek olan aktif maddelerin değerlendirilmesi konusunda uzmanlıklarından faydalanılması beklenen akademisyenlere ve HSGM personeline konu hakkında bilgiler ve beklentiler aktarılmıştır.

Firmaların biyosidal ürün ruhsatlandırma süreçlerine devam edebilmesi için, aktif madde dosyalarının da hazırlanması gerekliliği göz önünde bulundurularak, hazırlıklarını bu yönde yapmaları gerekmektedir.

İlgili duyuru haberine link üzerinden ulaşabilirsiniz.

24.11.2021 tarihli ve E-19020089-020-4826 sayılı Makam Oluruna dair yazıya link üzerinden ulaşabilirsiniz

Daha fazla destek için CRAD Uzman Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.
 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ