ECETOC ( EUROPEN CENTER FOR ECOTOXICOLOGY AND TOXICOLOGY OF CHEMICALS )

ECETOC, bilimsel,kar amacı gütmeyen ve ticari olmayan bir birliktir. Misyonu, bağımsız, güvenilir, eşitlikçi bir biçimde araştırma ihtiyaçlarına ve bunlarla ilgili teknik verilere ulaşımı sağlamak ve de sağlık ve çevresel etkilerin değerlenmesi için gerekli bilimsel gerekçeleri ortaya çıkarmaktır. Bunların ötesinde de endüstrinin yetkinlik ve faaliyet özgürlüğünü temin etmektir.

 

http://www.ecetoc.org/tra

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ