CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİNİN YAPILABİLECEĞİ LABORATUVARLAR İLE ANALİZ METOTLARI HAKKINDA DUYURU YAYIMLANMIŞTIR!

30/12/2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ülkemizde biyosidal ürünlere ait iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleyen, 31/12/2009 tarihli ve 27449 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğe göre yetkili laboratuvar: “Bakanlıkça, Ek-V’te tanımlanan 3. ana grupta (Haşere Kontrol Ürünleri) yer alan haşere kontrol ürünlerinin biyolojik etkinlik analizlerini yapmak üzere yetkilendirilen laboratuvarları tanımlamaktadır. Biyolojik etkinlik analizleri ile ilgili laboratuvar yetkilendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu nedenle haşere kontrol ürünleri dışındaki biyosidal ürünler laboratuvarlarına yetki verilmesi söz konusu olmayıp parametre bazında ulusal ya da uluslararası akredite sonuçlar kabul edilecektir.

Mevzuatta yapılan değişiklik ile ön başvuru ve mühürlü numune alma sürecinin kaldırılmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından laboratuvarlara yetki verilmesi usulü de ortadan kaldırılmış olup ülkemizde Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda ve akredite edilmiş test ve analiz metotları ile yapılan çalışmalar kabul edilecektir.

Test yönteminde validasyon/verifikasyon çalışmalarını tamamlamış kuruluşlarca yapılan analizlerde başvuru dosyasına eklenebilecektir.

Aşağıda kurum/kuruluş adları, illeri, iletişim bilgileri ve Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) bağlantı linkleri verilen laboratuvarlarda akredite metotlar ile yapılan çalışmalar listesine ulaşmak mümkündür.

Biyosidal Ürünelrin Analizinin Yapılabileceği Laboratuvarlar Listesi için tıklayınız. 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ