CRAD BLOG

KİMYASAL MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN; SINIFLANDIRILMASI - ETİKETLENMESİ - AMBALAJLANMASI

Kimyasalların üretimi ve kullanımı bütün dünya ekonomilerinde temeldir. Bununla birlikte kimyasalların birtakım riskler ortaya koyabildiği de tedarik zincirleri dahilinde görülmüştür.Birçok ülke; güvenli üretim ,nakliye,kullanım ve elden çıkarılmaları gibi konuları garanti altına almak amacıyla, kimyasalların tehlikeli özellikleri ve kontrol yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak açısından çeşitli sistemler geliştirmişlerdir.Buna rağmen,bu sistemler hala birbirleriyle uyumlu olmayıp, aynı ürün için çok sayıda etiket ve güvenlik bilgi formları gerektirmektedir.
 

Sonuç olarak, uluslar arası ticaretle uğraşan firmalar aynı kimyasal için, nereyle ticaret yapıyor oldukları ve kullanıcıların tutarsız etiket uyarıları ve güvenlik bilgi formlarıyla karşılaşmalarına bağlı olarak tehlike sınıflandırmasıyla ilgili çok sayıda yönetmeliği takip etmek zorundalar.
 

Bundan dolayı,Avrupa Parlamentosu; tehlikeli maddelerin(Direktif 67/548/EEC) ve karışımların(Direktif 1999/45/EC) , sınıflandırma,ambalajlama ve etiketlenmesi ile ilgili geçerli direktiflerin bazı hükümlerinin yerine, bir geçiş dönemi sonunda, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,etiketlenmesi ve ambalajlanması konusunda yeni bir yönetmeliğin çıkarılmasını benimsedi.
 

Yeni yönetmelik, sınıflandırma kriterleri ve etiketleme kurallarını, B.M. seviyesinde kabul edilmiş ve ismi, ‘ Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi global harmonize sistemi ‘ olan sisteme uyarlıyor. Bu yeni yönetmelik eski A.B. mevzuatının parçası olan öğeleri de hesaba katarak, yeni sınıflandırma kriterleri, tehlike sembolleri(piktogramlar) ve etiketleme cümleciklerini devreye sokuyor.

Bu yönetmelik firmalara,tehlikeli kimyasallarını piyasaya sürmeden önce uygun bir biçimde sınıflandırma,etiketleme ve ambalajlama zorunluluğu getiriyor.Bu, tehlikeli maddelerin olası etkilerini yansıtan etiketleme aracılığıyla, işçilerin, tüketicilerin ve çevrenin korunmasını amaçlamaktadır.

Etiketleme şartları, BM GHS için üretilmiş kırmızı çerçeveli tehlike piktogramlarını ,uyarı kelimelerini ve uyarıcı ifadeleri dikkate alır, örneğin:
 
Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama hakkında Yönetmeliğin Ana Özellikleri nelerdir?
 
Yönetmeliğin amacı , tehlikeli özellikleriyle bağlantılı olarak bir madde veya karışım üzerinde bir yargıyı mümkün kılması ve bir kimyasalı güvenlik yönergeleri yle ilgili bilgi ve uygun tehlike etiketleriyle birlikte sunmaktır.

Yönetmeliğin amacı, tehlikeli özellikleriyle ilgili olarak bir kimyasal madde veya karışım hakkında bir yargıya varmak ve güvenlik ölçütlerine göre bir kimyasalın etiket ve güvenlik bilgilerini sağlamaktır.
 

Kanun:
BM GHS’nin genel prensiplerini uygular
 
UN GHS’nin “ yekpare yapım yaklaşımı” nı ve sistemi AB ihtiyaçlarına uyarlamak için birkaç değişik opsiyonu kullanır.
Uygulama alanını AB sistemine olabildiğince yakın tutar.(Direktifler:67/548/EEC;1999/45/EC) AB’nin halihazırda GHS’ye dahil olmamış geride kalan uygulamalarını da koruyarak Birlik’te gerçekleştirilmiş koruma seviyelerini muhafaza eder.Ör: Ozon azalması,EUH014,EUH066 Nakliyede tutarlılığı sağlar Konsey Direktifi 67/548/EEC’nin 1 numaralı ekini devralır.
 

REACH Yönetmeliği’nden XI. Başlığı(sınıflandırma ve etiketleme envanteri) devralır.
Eski ve yeni mevzuatların her ikisinin de yürürlükte olacağı bir geçiş dönemini tanımlar.
Mümkün olduğunca BM GHS formatına ve terminolojisine bağlı kalmaya özen gösterir. Ör: ’preparation’ yerine ‘mixture’ gibi
Fakat , REACH ve diğer AB mevzuatlarının kapsamını değiştirmemek için “ dangerous” kavramını muhafaza eder.
 

Eski yönetmelikle birlikte,CLP Yönetmeliği işletmeler için öncelikle,bir kendi kendine sınıflandırma sistemi olacaktır. 20 Ocak 2009 itibariyle yürürlüğe girdi ve maddelerin yeniden sınıflandırılması için son tarih 30 Kasım 2010, karışımlar içinse 31 Mayıs 2015 olarak taahhüt edildi.67/548/EEC ve 1999/45EC Direktifleri de 1 Haziran 2015 itibariyle yürürlükten kalkacak.
 

Avrupa Konseyi’nin 1996/82/EC Direktifi gibi,örneğin işyeri ve işçi güvenliğiyle ilgili GHS öncesi alt direktifler GHS’ye uygun hale getirilecek .Ayrı mevzuat tadillerinin de CLP’ye uyarlamak suretiyle yapılması da Komisyon’un önerileri arasında. 16-17 Ekim 2007 tarihleri arasında AB Komisyonu yedi parça AB mevzuatının GHS’ye uygulanmasıyla ilgili iki öneri hazırladı.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ