CRAD BLOG

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNE DAİR HİZMETLERİMİZ

Türk Mevzuatlarının A.B. Müktesebatına uyumlaştırılması ve daha etkin bir biyosidal ürün denetimini sağlamayı amaçlayan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin 98/8/EC sayılı Direktifine uygun olarak hazırlanıp 27449 sayılı 4. Mükerrer ve 31 Aralık 2009 tarihli resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.


Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde listelenmiş aktif maddelere göre ürünler, biyosidal ürünler ve düşük riskli biyosidal ürünler olarak ayrılmaktadır. Firmaların, bu ayrım sonucunda, ürünlerinin kapsamı dahilinde envanter bildirimi yapıldıktan sonra, ruhsat/tescil başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.


Vizyonumuz doğrultusunda, Türk kimya endüstrisine her konuda rehber olmayı ve mevzuatların getirdiği yükümlülükler karşısında kurumların uyumsallaşmasına destek vermeyi hedefleyen CRAD olarak yine uzman kadromuz ve etkin çözüm hizmetlerimiz ile hizmetinizde olduğumuzu memnuniyet ve gururla belirtiriz.


Bu yönetmelik kapsamındaki başlıca hizmetlerimiz:

· Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi

· Genel Danışmalık

· Yönetmeliğe uygun Güvenlik Bilgi Formu(GBF/MSDS/SDS) hazırlanması

· Kurum içi eğitimler

· A.B. ve ulusal pazarda izin verilen kullanım alanlarına dair yönlendirmeler.
 

 

Detaylı bilgi ve kurumunuza özel hizmetlerimiz için uzmanlarımız yanınızda yer almak üzere hizmete hazırdır.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ