CRAD BLOG

ALT KULLANICILAR İÇİN ''GEÇ KAYIT''SEÇENEĞİ GELİYOR.

REACH Yönetici İletişim Grubu (DCG) iyi ilerleme prensibi dahilinde, acil eylem gerektiren REACH'le ilgili öncelikli üç sorunun çözümü amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Kimya Endüstrileri Konseyi (CEFIC)'ten bir yetkili, Grubun geçen mayıs ayının başında gerçekleştirmiş olduğu toplantısında alt kullanıcılara, tedarikçilerinin kayıt yaptırmamış olduklarını geç bir aşamada fark etmeleri ve ilgili maddeler için SIEF oluşturulmamış olması halinde, maddelerini kendilerinin kaydettirmelerine olanak sağlamak amacıyla ek bir süre verilebileceği konusunda mutabakata vardıklarını söyledi. Grubun halen alt kullanıcılara ne kadar ek süre verilmesi gerektiğine dair bir karara varması gerekiyor.

A.B içindeki KOBİ'leri temsilen diğer bir yetkili ise; bu ekstra sürenin, sadece ve sadece kayıt son tarihine uyum için her şeyi yaptıklarını kanıtlayabilecek alt kullanıcılara sağlanması gerektiği yönünde görüş bildirdi ve bir süre uzatımına karar vermenin normal bir işleyiş olmayacağını, ancak daha çok, üye ülke yetkili mercileriyle "durum bazında" yapılacak görüş alışverişleri sonunda uygulanabileceğinin altını çizdi.

İletişim grubu aynı zamanda, bir lider kayıtçının, iflas veya basitçe üstlenmiş olduğu rolün ciddiyetini tam olarak idrak edememiş olması gibi nedenlerin ortaya çıkması ihtimaliyle başa çıkabilmek için yeni bir "proses" üzerinde de mutabakata varmış bulunuyor. Bu aslında, bir lider kayıtçının sunacağı kayıt dosyasının başarısız olması halinde hazırlık çalışmasının muhtemelen yapılmış olacağı ancak, alt kullanıcının yine de sıfırdan başlamasını gerektirecek durumdan farklı bir örneği işaret ediyor. Dolayısıyla bu iki faklı sorunun çözümüne yönelik zaman ölçekleri de farklı olacaktır ve lider kayıtçının başarısızlığı durumunda görece daha kısa bir zaman tanınması söz konusu olacaktır. Burada kararların vaka bazında verileceğinin bir kez daha altını çizmekte fayda var.

Grup tarafından aşılmaya çalışılan bir diğer sorun da; kayıt süreci boyunca bir firmanın örneğin, bir şirket birleşmesi nedeniyle tüzel kişiliğini değiştirmek zorunda kalması durumudur. Bu konuda bir yetkiliden şöyle bir yorum geldi: "Bu hiçbir zorluğa neden olmayacaktır; REACH kayıt süreci bundan dolayı çökmeyecektir."Zaten REACH-IT sisteminin güncellenmiş versiyonunda, bu tip durumlar için firma adı değiştirme seçeneği sunulmuştur.

Tartışılan bir diğer konu da; bir üretim tesisinin birtakım teknik problemlerden dolayı üretimini farklı bir tüzel kişilik altındaki başka bir üretim tesisine, örneğin üç aydan altı aya kadar kaydırması durumunda ne olacağıdır. İletişim grubu bu sorunun nasıl aşılacağı ve REACH kapsamında ne anlama geldiğini tartışmaya devam ediyor.

Tüm bunlardan başka, iletişim grubunun 25 Mayısta yapılacak toplantısında iki temel sorun konu daha ele alınacak: Bunlar, kayıt kapsamına girmeyen kullanımlar ve de kayıt dosyasının tamamlanması konuları.

Bu tartışmalar paralelinde Avrupa Komisyonu'ndan bir yetkili ise, iletişim grubunun, endüstrinin 2010 kayıt son tarihine hazırlık durumunu ortaya koymakta kayda değer bir gelişim gösterdiğini belirtirken; bu bağlamda yapılan çalışmanın ilk kayıt son tarihi için 4400 maddenin söz konusu olacağını belirlemiş olduğuna dikkat çekti. Bu rakam, hali hazırda tüzel kişiliklerin toplamda kaç adet dosya teslimi gerçekleştireceklerini tam olarak belirlemek amacıyla daha da incelikli olarak ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ