CRAD BLOG

REACH ANNEX-II'NİN TADİL EDİLMİŞ HALİ YAYIMLANDI.

Güvenlik bilgi formlarının düzenlenmesi ile ilgili REACH Mevzuatı'nın EK-II'sinin (Annex-II) tadil edilmiş son hali geçtiğimiz günlerde A.B. Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Tadil edilmiş Ek-II GBF hazırlanması için birçok ek gereklilikler getirirken, CLP/GHS Yönetmeliği'ne uygun sınıflandırmalar, maruziyet senaryoları, Kimyasal Güvenlik Değerlemesi eklenmesi, yeni pek çok alt başlık gibi unsurlarla hacmen de büyüyerek, Avrupa'da kulislerde "güvenlik bilgi kitabı" gibi ironik bir dille anılmaya başlandı.

 
Uygulamaya geçmek için maddeler ve karışımlar için çeşitli "geçiş periyotları" sağlanıyor olsa da, uygulamada daha şimdiden belli olan zorluklar ve karmaşık yapı, firmaların önünde zorlu bir sürecin olacağını gösteriyor. 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ