CRAD BLOG

CRAD, GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (MSDS) KONUSUNDA DÜNYA DEVLERİNE HİZMET VERİYOR.

Bilindiği gibi kimyasal maddeler günlük hayatımızda çok önemli bir yer kaplamakta olup, toplumun yaşam pratiklerinde vazgeçilmez bir konumdadır. Yaşam içinde böylesine yüksek bir fayda seviyesi getirmekte olan kimyasalların, uygun kullanım şartlarının sağlanamaması halinde ise hem üretim hem de kullanım süreçlerinde insan sağlığı ve çevre için ciddi zararlara da yol açtıkları da bilinmektedir.


Bundan dolayı, kimyasal madde ve müstahzarların tehlike iletişimi dünya çapında öncelikli bir konuma gelmiştir. Ulusal ve uluslar arası ölçeklerde, gerek toplum sağlığı gerekse de çevre için ortaya çıkabilecek zararların azaltılması ve bunlar için ülkelerin ayıracakları bütçelerin kabul edilebilir seviyelere çekilebilmesi için yeni yönetmelikler ve tedbirler devreye sokulmaktadır. Bu noktada kimyasal tehlike iletişiminin vazgeçilmez öğeleri olan güvenlik bilgi formları ilk etapta akla gelmektedir. İngilizce’de MSDS veya SDS, yani sırasıyla Material safety data sheet veya safety data sheet adıyla anılan Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF), gerek uluslar arası gerekse de yerel yönetmeliklerle, hazırlanmaları ve ürünle birlikte profesyonel kullanıcılara sunulmaları yasal zorunluluk haline getirilmiştir.
 

GBF’ler ülkemizde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2008 yılında yayımladığı ve 2009 yılı sonunda yürürlüğe girmiş bulunan Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmak ve bir elektronik kopyası da Bakanlığa sunulmak zorundadır. Bu anlamda CRAD olarak, dünya çapında adı geçen, Avrupa ve Dünya’nın çeşitli üretim merkezlerinde birçok tesisi bulunan saygın firmalara bu yönetmelik kapsamında ve tesis edilen hizmet sözleşmeleri çerçevesinde hizmet veriyor olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Güvenlik Bilgi formlarının özellikle madde ve taşıma sınıflandırmalarının hatasız ve yönetmeliklere uygun olması, ileride yasal anlamda olumsuzluklar yaşanmaması için firmalar açısından yaşamsal önemlidir. Bu nedenle, bugüne kadar bu ölçekte referans teşkil eden büyük ve saygın firmalara eksiksiz ve başarılı hizmet vermiş olmak, bizleri hem firma olarak hem de ülkemizin olumlu anlamda temsili açısından fazlasıyla memnun etmektedir. 

 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ