CRAD BLOG

CRAD KİMYASAL MEVZUATLAR KONUSUNDAKİ BİRİKİMLERİNİ UZAKDOĞU ENDÜSTRİSİ İLE PAYLAŞTI.

Genel Direktörümüz Sayın Melih Babayiğit, 13-17 Eylül 2010 tarihleri arasında Kore ve Japonya’yı kapsayan ziyaret programı dahilinde, bu ülkelerin önde gelen firmaları ve endüstriyel birlik temsilcileriyle REACH, CLP gibi A.B. yönetmelikleriyle, ülkemizin uyum süreci sonucunda uygulamaya sokmuş olduğu ve Türkiye’ye ihracat yapan tüm dış ülkeleri ilgilendiren Mevzuatı hakkında kapsamlı bir bilgi alışverişinde bulunmuştur.


Çok başarılı ve tatminkar geçen bu toplantılar neticesinde, Uzakdoğu’nun bu iki lokomotif ülkesinin önde gelen kurum ve karar alma mercileri, Türkiye’de yakın geçmişte yürürlüğe girmiş olan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetmeliği, Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve dağıtılması Hakkında Yönetmelik , Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve Seveso II Direktifi’nin muadili denilebilecek Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gibi Türkiye Mevzuatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmuşlar, bu konulara azami ilgi göstermişler ve CRAD’la tüm bu mevzuat bütünü çerçevesinde danışmanlık hizmetleri anlamında ön mutabakat sağlamışlardır.


CRAD bir yandan ülkemiz sanayine uluslar arası yönetmelikler konusunda destek verirken, diğer yandan da yerel yetkili mercilerimiz tarafından kimyasallardan kaynaklanabilecek her türlü tehlikeye karşı yürürlüğe konulan mevzuat konusunda, dünya çapındaki bilgi “network” ünü de her geçen gün genişletmek suretiyle bilinirliği artırmakta, bu tür Global organizasyonlara sürekli katılım gerçekleştirerek, önde gelen bir marka değeri olma yolunda hızla ilerlemektedir.
 

Uzakdoğu seyahati boyunca Sayın Melih Babayiğit’in CRAD adına temaslarda bulunduğu kurum ve kuruluşlar arasında Japonya’daki partnerimiz REPRE, Japonya Kimyasal ihracat ve İthalatçılar Birliği ve Kore Ulusal Temiz üretim Merkezi gibi saygın ve önde gelen organizasyonlar sayılabilir. 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ