CRAD BLOG

GBF - GÜVENLİK BİLGİ FORMU

* A.B. 1907/2006 REACH mevzuatına , 1272/2008 CLP mevzuatına, T.C. 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı yönetmeliğe uyumlu.

* 31 farklı ülkenin lisanında, kimyasal literatüre uygun ifadelerle SDS hazırlama imkanı.Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Finlandiya, İspanya, Portekiz,İsveç, Norveç, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Litvanya,Letonya, Slovenya, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Bulgaristan,Hırvatistan, Romanya, Çin, Japonya, Arabistan, Endonezya, Kanada, USA, Avustralya

* SDSleriniz, AB Chem.Hazard org üyesi ve konusunda Türkiye ve AB de eğitim almış, TSE sertifikalı uzmanlarımız tarafından hazırlanmaktadır.
 

* Ürettiğiniz veya ithal ettiğiniz ,kimyasal hammaddeniz veya karışımlarınız için;

doğru tehlike sınıflandırması
doğru taşımacılık sınıflandırması
doğru etiketleme bilgileri
doğru ülke maruziyet değerleri
doğru piktogramlar
deterjan,kozmetik,biyosidal ve endüstriyel tüm ürünleriniz için doğru SDS
 

* Kimyasal maddelerinizin tehlike iletişiminde vazgeçilmez ve hukuki yükümlülüğünüz olan SDSlerinizin, güncel mevzuatlara uyumlu düzenlenmesi, firmanızın ticari imajına da olumlu katkılar sağlayacaktır. 

BAŞVURU FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ