1 Haziran 2007’de yürürlüğe giren REACH Yönetmeliği A.B.’nin Kimyasallara yönelik en kapsamlı mevzuatı olup insan sağlığı ve çevreye yönelik kimyasallardan kaynaklanabilecek her türlü tehlikeye karşı etkin koruma sağlamak temel hedefini oluşturmaktadır. Bunun yanında GHS adı verilen ve kimyasalların elleçlenmesi, nakliyesi ve kullanımları esnasında meydana gelecek tehlikelerden insan sağlığı ve çevrenin korunmasını amaçlayan, Birleşmiş Milletler Global Uyumlaştırılmış Sistemi’nin 2009 Ocak ayı itibarıyla A.B. ölçeğinde uygulanmasını sağlayan yeni CLP Mevzuatı da yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

CRAD olarak, A.B. başta olmak üzere, yurtdışına ihracatları söz konusu olan ülkemiz firmalarına, yukarıda adı geçen Mevzuat kapsamında uyum hizmeti şemsiyesi altında REACH Tek Temsilcilik, ön kayıt, kayıt, etiket, Güvenlik Bilgi Formları, Bildirim gibi farklı birçok yasal gerekliliğin karşılanmasına yönelik hizmet vermekteyiz.

Bu konularda sorun yaşanmaması için uzmanlarımız deneyim ve bilgi birikimlerini sizlerle paylaşmaya hazırlardır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ