REACH (1907/2006 EC) Yönetmeliği Uyum Hizmeti

REACH, 1907/2006 EC no. ile 2006 Aralık ayında karara bağlanmış ve 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bir A.B. Mevzuatıdır. Şu ana kadar kimyasallar ile ilgili yürürlüğe girmiş en kapsamlı mevzuat olan REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), AB bölgesinde üretilen ve ülkemizde üretilip AB pazarına sunulan kimyasal maddeleri, müstahzarları, kimyasal salınım yapan eşyaları ve riskli kimyasal içeren eşyaları etkisi altına almaktadır.


REACH Yönetmeliği uyarınca, faz içi maddeler (hali hazırda var olan maddeler), 1 Aralık 2008 tarihinden önce ön kayıt altına alınmış olmaları halinde farklı kayıt son tarihlerinden yararlanabilmektedirler. Kural olarak, en yüksek tonajdan başlayacak şekilde kayıt son tarihleri sırasıyla: 2010, 2013 ve 2018 olarak belirlenmiştir.


Her ne kadar REACH ön kayıtları 1 Aralık 2008 itibarıyla sona ermiş olsa da; A.B.’de piyasaya arz edilecek şekilde yıllık 1 tonun üzerinde kimyasal madde/ müstahzar ihracatını ilk kez gerçekleştiren firmalarımız açısından mevzuat, A.B’de yerleşik tüzel kişilik sıfatını haiz bir Tek Temsilci atamak suretiyle “Geç Ön Kayıt” opsiyonundan faydalanma olanağı sunmaktadır.


CRAD/ CEA HAKKINDA
İşte bu anlamda CRAD, İngiltere ve Avrupa Birliği mevzuatlarının hazırlanmasında danışmanlık hizmeti veren CAMBRIDGE ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS ile yaptığı lisans anlaşması sonucunda; özellikle ‘’ KİMYASAL MEVZUATLAR ‘’ konusunda 12 yılı aşkın süredir kazanılmış tecrübe ve bilgi birikimini Türkiye endüstrisinin hizmetine sunmuştur. ADAS grubunun bir üyesi olan CAMBRIDGE ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS (CEA), Birleşik Krallık hükümeti nezdinde DEFRA (Tarım, Gıda ve Kırsal işler Departmanı) ve HSE (Sağlık ve Güvenlik Bakanlığı ) gibi kurumlara mevzuat danışmanlığı ve proje yönetim desteği veren, konusunda uzman kadroları ile mevzuatlara oluşum danışmanlığı verecek derecede bilgi birikimine sahiptir.


REACH uyum projeniz sürecinde, mevzuat tecrübesi geniş, ana dilinde yorum kapasitesine sahip, finansal gücü güvenilir TEK TEMSİLCİ ile çalışmak, başarıya ulaşmak için en önemli unsurdur.


Bu anlamda Tek Temsilcinizi seçerken bu önemli kriterleri göz önünde bulundurmanız ve Tek Temsilcinizin geçmiş başarılarını, mevzuat geçmişinin kaç yıla dayandığını, ekibinin ve uzman kadrosunun kimyasal ve hukuki bilgi birikimini araştırmanızı ve gözden geçirmenizi önemle öneririz. CEA ve ADAS ile ilgili detaylı bilgi için lütfen uzmanlarımızdan için bilgi alınız. Kurumların web siteleri için Temsilcilikler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


BENİM FİRMAM NE YAPABİLİR? (YENİ)
Firmanız, bir faz içi maddeyi, yılık 100-1000 ton aralığında ilk kez bu yıl A.B’de pazara verecek şekilde ihraç ediyorsa, hemen harekete geçmeniz ve yıllara yayılmış kayıt son tarihlerinden istifade edebilmek 31 Mayıs 2013 tarihinden önce mutlaka geç ön kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.


Önemli not: Geç Ön Kayıt, kayda oranla çok daha basit ve düşük maliyetli bir süreçtir, dolayısıyla tonaj durumunuz izin verdiği sürece ilgili kayıt son tarihlerinden en fazla 12 ay öncesine kadar Geç Ön Kayıtla devam etmeniz önerilir.

 

YILLARA YAYILMIŞ KAYIT SON TARİHLERİYLE NE KASTEDİLMEKTEDİR?
REACH Yönetmeliği’nin 23. Maddesi, “faz içi” olarak adlandırılan maddeler için kademeli bir son kayıt tarihleri şeması tanımlamış bulunmaktadır. Bu “kademe”ler tonaj bandı ve maddelerin tehlike özellikleri dikkate alınmak suretiyle oluşturulmuştur. ECHA’ya kayıt dosyasının sunulması için gerekli son tarihler aşağıdaki gibidir.


CMR 1 kategori maddeler için ≥ 1 ton/ yıl, R;50-53 sınıflandırmasına sahip maddeler için ≥ 100 ton/yıl ve diğer her madde içinse ≥ 1000 ton/ yıl
≥ 100 ton/ yıl maddeler için 31 Mayıs 2013
≥ 1 ton/ yıl maddeler için 31 Mayıs 2018


ÖN KAYIT KAPSAMI
Faz içi maddeleri (kendi halinde, müstahzar veya salınımı öngörülen eşyalar içinde) 1 Aralık 2008 tarihinden sonra ve yılda 1 tonun üstünde A.B’ye ihraç eden A.B dışı firmaların bir Tek Temsilci ataması gerekmektedir. Bu durumda aşağıdaki son tarihlere uyulması gerekecektir:
A.B’ye ihracı gerçekleştirilen miktarın yılda 1 tonu aşmasını müteakiben en geç altı ay içerisinde ve;
İlgili kayıt tarihinden en geç 12 ay öncesinde.
Ön kayıt seçeneğini kaçırdıysanız veya bundan çeşitli nedenlerle yararlanamıyorsanız lütfen bizimle temasa geçiniz.


ÖN KAYIT İÇİN SUNULMASI GEREKEN BİLGİLER

Madde tanımlayıcı öğeler (IUPAC adı, CAS ve EC numaraları)
Potansiyel kayıtçının unvan ve adres bilgisi
İlgili personelin iletişim bilgileri
Öngörülen kayıt tarihi


KAYIT SÜRECİ
Kayıt süreci, ön kayda göre çok daha kompleks ve maliyetli bir süreçtir. Özellikle maddenin üreticisi olan firmalarımızın ilgili son kayıt tarihleri kapsamında kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. REACH Yönetmeliği’nin genel felsefesi doğrultusunda, hayvan testlerini ve veri maliyetlerini en aza indirebilmek için REACH, kayıtçılar arasında veri paylaşımının teşvik etmektedir, mottosu ise: “bir madde, bir kayıt”tır.


KAYIT HİZMETİMİZ

SIEF/ Konsorsiyum iletişimi;
Başvuru dosyasının hazırlanması ve teslimi;
Veri eksiği analizi, literatür taraması, GLP testler, QSAR ve çapraz okuma yöntemi, test önerilerinin sunulması;
Veri maliyeti tespiti ve “Letter of Access” (LOA) satın alınması;
IUCLID 5’te münferit dosya hazırlanması veya;
Teknik dosya ve Kimyasal Güvenlik Raporunu da kapsayacak şekilde Eksiksiz IUCLID 5 kayıt dosyası hazırlanması;
Güvenlik Bilgi Formları

REACH konusunda kapsamlı bilgi almak için, sitemizdeki iletişim sekmesini kullanarak lütfen uzmanlarımızla temasa geçiniz.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ