RoHS Mevzuatı Uyum Hizmeti

RoHS elektronik kartlarda ya da malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktiftir. İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını ısıtlama) kelimesinin baş harflerinden oluşur.


27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002-95-EC numaralı zararlı maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönergedir. Kurşun, Kadmiyum, civa ve bromürlü bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasaklar. Bu yönetmelik Ülkemizde de “EEE Yönetmeliği” adı ile Mayıs 2008’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


RoHS öncesi çıkan WEEE Direktifi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının ayrı toplanmasını ve geri kazanımını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, üreticilerin ürünlerinin ömrünü tamamlama aşamasından da sorumlu tutulmaları esasından hareketle, söz konusu üreticilerden ürünlerini geri kazanım, geri dönüşüm ve parçalanabilirlik olanaklarını değerlendirerek tasarlamaları beklenmektedir. Anılan Direktif, 13 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, üye ülkelerden 13 Ağustos 2004 tarihine kadar Direktife ilişkin uygulama yasalarını çıkarmaları talep edilmiştir.

 

RoHS ile de 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren ise piyasada yer alacak elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kurşun, civa, kadmiyum, heksavalent krom, PBB (çok bromlu bifenil) ve PBDE (çok bromlu difenil seteril) maddelerinin diğer maddelerle değiştirilmiş olması gerekmektedir.


CRAD bu Direktif çerçevesinde kapsamlı danışmanlık, test, malzeme değerlendirme beyanı, madde değişimi önerme ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.


Detaylı bilgi için lütfen uzmanlarımızla temas ediniz.
  

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ