Bitki Koruma Ürünleri Ruhsat Ve Danışmanlık Hizmetleri

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
27885 sayılı ve 25 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete
Değişiklik, 29871 sayılı ve 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu temel alınarak hazırlanan ve hükümleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin etkin bir şekilde kontrolünü sağlayarak insan sağlığı ve çevrede oluşturabilecekleri her türlü olumsuz etkiyi önlemek amacı ile gözetim ve denetimini temin etmektir.


Bitki koruma ürününün ruhsatını almak isteyen veya ruhsatına sahip olan firmaların bu Yönetmelik esaslarına göre, ürünlerinin, insan sağlığı ve çevre üzerinde sebep olabileceği riskleri en aza indirmek maksadı ile çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır.

Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların son kullanım tarihi, 16.11.2011 tarih ve 28144 sayılı Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 31 Ağustos 2012 tarihi itibari ile bitki koruma ürünlerinin eski etiket ve ambalajları ile piyasaya sürülmesi söz konusu olmayacaktır.


Bu yönetmelik kapsamındaki hizmetlerimiz:
•    Güncel yönetmeliğe uygun Bitki koruma ürününün etiketinin hazırlanması 
•    Sertifikalı ekibimiz tarafından, güncel yönetmeliğe uyumlu Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS/SDS) hazırlanması
•    Genel Danışmalık
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ