Biyosidal Ürün Yönetmeliği Ruhsatlandırma Ve Danışmanlık Hizmetleri

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
27449 sayılı 4. Mükerrer ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete


Türk Mevzuatlarının A.B. Müktesebatına uyumlaştırılmasını ve daha etkin bir biyosidal ürün denetimini sağlamayı amaçlayan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin 98/8/EC sayılı Direktifine uygun olarak hazırlanmış ve 27449 sayılı 4. Mükerrer ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, biyosidal ürünlerin, tüm canlılar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri risklerin değerlendirilmesini ve bu değerlendirme kapsamında üretilmesini, ithal edilmesini, ruhsatlandırılmasını ve tescil edilmesini, sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, piyasaya arz edilmesini, denetlenmesini sağlamaktır.


Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'nin bağlantılı olduğu yönetmelikler şunlardır:

* 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik.
11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
* 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
* Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
* Bazı Tehlikeli Maddelerin ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
* İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik

 

Biyosidal ürün ön başvurusu ve Ruhsatlandırılması süreçlerinde önemli belgelerden biri olan Güvenlik Bilgi Formlarının (GBF/SDS/MSDS), tüm biyosidal ürünler ve/veya biyosidal ürünler içerisinde kullanılan aktif maddeler için, 13/12/2014 tarihli ve 29204 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde listelenmiş aktif maddelere göre ürünler, biyosidal ürünler ve düşük riskli biyosidal ürünler olarak ayrılmaktadır. Firmaların, bu ayrım sonucunda, ürünlerinin kapsamı dahilinde ruhsat/tescil başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.


Bu yönetmelik kapsamındaki hizmetlerimiz:
* Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması
* Önbaşvuru formunun hazırlanması
* TSE sertifikalı ekibimiz tarafından, Türk Yönetmeliğine uyumlu Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlanması
* Ruhsat / Ön Başvuru / Envanter bildirimi için gerekli bilgilerin derlenmesi ve dokümanların hazırlanması
* Genel Danışmalık
* Kurum içi eğitimler
* A.B. ve ulusal pazarda izin verilen kullanım alanlarına dair yönlendirmeler


Vizyonumuz doğrultusunda, Türk kimya endüstrisine her konuda rehber olmayı ve mevzuatların getirdiği yükümlülükler karşısında kurumların uyumsallaşmasına destek vermeyi hedefleyen CRAD olarak, uzman kadromuz ve etkin çözüm hizmetlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

 

 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ