Bilindiği üzere 1999 yılı Helsinki Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne adaylığının tescilinden sonra, ilk adım olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) 8 Kasım 2000 tarihinde kabul edilmiştir. KOB‟nin ardından Türkiye tarafından hazırlanan ve 19 Mart 2001 tarihinde A.B. Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program kabul edilerek diğer sektörler ile birlikte çevre alanında da uyumlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Bunların sonucunda da ilgili direktifler, yeni çıkarılan veya revize edilen yasa ve yönetmeliklerle Türk Mevzuat Sistemi’ne yansıtılmaktadır.


CRAD’ın bu anlamda çeşitli Bakanlıklarımızca çıkarılmış olan yönetmelikler, direktifler vs. konusunda geniş segmentli hizmetleri bulunmaktadır. Bunlar arasında 23 Mart 2010 tarihli ve 27530 sayılı Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine Dair Yönetmelik; 21 Aralık 2011 tarih ve 28149 Sayılı değişiklikler ile konsolide Biyosidal ürünler Yönetmeliği; 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı, Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik; 18 Ağustos 2010 Tarih ve 27676 Sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik sayılabilir. Bunların Yanında Sağlık Bakanlığı’nın Havuz Kimyasalları, Deterjan ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif maddeler, Hava Aromatize Edici Ürünler ve Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünleri Tebliğleri kapsamında da hizmetlerimiz mevcuttur.

İlgili Mevzuatlar hakkında hizmetlerimizin detayları için uzmanlarımız ile temasa geçebilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ