CLP Mevzuatı (1272/2008 EC) Eğitimi

1272/2008 EC sayılı CLP Yönetmeliği A.B.’nin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama sistemini GHS adı verilen küresel uyumlaştırılmış sisteme uyarlama amacıyla yola çıkmıştır. CLP Yönetmeliği, firmaların ürünlerini piyasaya arz etmeden önce uygun biçimde sınıflandırmasını, etiketlemesini ve ambalajlamasını düzenlemektedir. Buna göre, tüm “kendi halinde” Kimyasal maddelerin 1 Aralık 2010 itibarıyla sınıflandırılması/ yeniden sınıflandırılması; karışımlar içinse bu işlemin en geç 1 Haziran 2015 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
 

CRAD olarak, CLP Yönetmeliğinin firmanıza getirmiş olduğu yükümlülükler konusunda sunduğumuz eğitimler kapsamında; eski ve yeni sistemlerin karşılaştırılması, hangi hususların değiştiği, GHS/CLP sisteminin temel unsurları, uygun sınıflandırma ve etiketlemenin nasıl yapılması gerektiği gibi konu başlıklarıyla firmanıza özel eğitimleri hizmetinize sunuyoruz.
 

 

 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ