Kimyasallar İle Güvenli Çalışma Eğitimi

Kimyasallar ile güvenli çalışma eğitiminin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir.

 

Şu anda dünyada tabii ve suni olarak 11 milyon kimyasalın varlığı bilinmektedir. 70.000 – 100.000 arasında kimyasal madde yaygın olarak kullanılmaktadır. Her sene bu rakama 1000’nin üzerinde yeni kimyasal eklenmekte ve yılda 400 bin tonun üzerinde kimyasal üretilmektedir. Kimyasal maddelerle çalışılan iş yerlerinde, basit bir tedbirsizlikten dolayı çıkan bir iş kazasında çalışanlar ve çevre çok fazla etkilenebilir.
 

Kimyasal maddeler genellikle parlayıcı, patlayıcı, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici olabilir. Kimyasal maddelerle yapılacak çalışmada, alınacak en temel güvenlik önlemi, bir kimyasal maddenin yerine ondan daha az zararlı olup aynı işi yapan başka bir maddeyi kullanmaktır (ikame yöntemi). Ancak bu yapılamıyorsa işçiler gerekli ve yeterli eğitimden geçirildikten sonra, bilimsel ve teknolojik olarak tüm güvenlik önlemleri alınarak mevzuata uygun çalışmalıdır.
 

 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ