Solventler Ve Alevlenir Kimyasallar İle Çalışma Eğitimi

Çözücüler ve diğer alevlenir kimyasallarla çalışmalarda ortaya çıkan en büyük tehlike yangın ve patlama tehlikeleridir. Ekzotermik oksidasyon reaksiyonu veren tüm maddeler alevlenir olarak kabul edilmektedirler. Ayrıca tutuşabilme kriterlerine sahip veya tutuşabilen maddeler de alevlenir olarak düşünülmektedir. Bu bilgileri maddelerin etiketlerinden veya Güvenlik Bilgi Formlarından elde edebiliriz.

 

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım patlayıcı ortam olarak adlandırılır. Patlayıcı ortamların zararlarından korunmak için Öncelikle bu ortamın oluşması engellenmelidir. Eğer bir patlayıcı ortamın oluşabilmesi söz konusu ise patlamaya karşı önlemlerin alınması gerekmektedir. Alınan önlemlerin etkinliği takip edilmeli ve gerektiğinde ilave önlemler alınmalıdır. İlgili yerel ve ulusal yönetmelikler ışığında çalışanların alevlenir maddelerle çalışmalarda karşılaşacakları riskler ve patlayıcı ortam tehlikelerinden korunması alanlarında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
 

 

 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ