Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği Uyum Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formları (GBF), kimyevi madde tedariğinde en önemli haberleşme unsurlarından biridir. Geçerli bilgiler ile hazırlanmış ve mevzuata uygun bir GBF/SDS/MSDS hem yükümlülüğünüz hem de müşterileriniz ve topluma karşı sorumluluğunuzun bir parçasıdır.


Avrupa Birliği ülkelerinde, GBF/SDS/MSDS'ler, 1907/2006 sayılı REACH mevzuatının 2015/830 sayılı yasal düzenlemesi kapsamında, Türkiye’de ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde hazırlanması bir zorunluluktur.


Güvenlik Bilgi Formlarının kendi ürününüze özgü olması ve firmanızca hazırlanması yasal bir yükümlülüktür. Emsal madde/karışım güvenlik bilgi formları ile hazırlanacak güvenlik bilgi formları hem hatalı bilgilerin tespiti halinde sizi ceza-i müeyyideler ile karşı karşıya bırakacak, hem de maddenize özgü olmayan gereksiz sınıflandırmaya tabi olmanız nedeniyle satış ve nakliye konusunda dezavantaj oluşturacaktır. Ayrıca firmanızın güven ve intiba kaybına sebep olacaktır.


REACH mevzuatı ile hammaddeler için kullanıma özgü maruziyet senaryolarını içeren, e-SDS’ler (Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu) Avrupa Birliği’nde pazara mal arz edebilmenin en önemli ön şartlarından olmuştur.


T.C. 28848/2013 SEA ve 1272/2008/AB CLP DİREKTİFİ KAPSAMINDA GBF ETKİLEŞİMİ

Avrupa Birliği ülkeleri için, Güvenlik Bilgi Formlarında belirtilen sınıflandırma ve etiketleme unsurları CLP mevzuatı ile tamamen değişmiş olup, yeni unsurlar olan zararlılık ve önlem ifadeleri, uyarı kelimesi, zararlılık işaretleri (piktogramlar) kullanılmaya başlanmıştır. Maddeler için 1 Aralık 2010’a kadar tamamlanmış olması gereken yeniden sınıflandırma ve bunun sonucu doğacak GBF/SDS/MSDS, etiket değişiklikleri bir an önce hazırlıklara dair yola çıkılması gerekliliğini kaçınılmaz hale getirmektedir. Yine karışım üreten/tedarik eden firmaların CLP yönetmeliği çerçevesinde etiket ve SDS hazırlaması için son tarih olan 1 Haziran 2015’i de geride bırakmış bulunuyoruz.


Ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, A.B. içi uygulanan CLP direktifine eşdeğer bir yönetmeliği olan SEA yönetmeliğini 11 Aralık 2013 tarihinde yayımlamıştır. Bu yönetmelik ile yurt içi satışlarda da yeni sınıflandırma koşulları, Güvenlik bilgi formu ve etiketleme yasal bir zorunluluk olacaktır. Türkiye’de maddeler için olan son uygulama tarihi 1 Haziran 2015 ve karışımlar için olan son uygulama 1 Haziran 2016’yı geride bırakmış olup, yönetmelik gerekliliklerini uygulama zorunlu hale gelmiştir. Güvenlik Bilgi Formları için de belirtilen son tarihler geçerli olup, SEA yönetmeliğine uygun sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama bilgilerinin olduğu, 13.12.2014 tarihli, 29204 sayılı GBF yönetmeliğine uygun bir form hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.


Avrupa Birliği ülkeleri için, sınıflandırma ve GBF konularında, İngiliz Hükümeti’nin ve ECHA’ nın danışmanı olan Chem Hazard Society üyesi uzmanlarımız, Türkiye için akredite kuruluştan sertifika sahibi olan uzman ekibimiz, size yasal düzenlemelerin gerektirdiği tüm yükümlülükleri ve ürünleriniz için yapılması gerekenleri sunacaktır. Doğru sınıflandırma ile hem gereksiz nakliye giderlerinden kurtulur hem de ürününüzün hakkı olan değerde pazar bulursunuz.


40 farklı ülkenin lisanında, GBF/(SDS/MSDS) hazırlama hizmetimiz için konusunda tecrübeli, sertifika sahibi uzmanlarımız ile irtibata geçebilirsiniz. 

Yüksek sayıda veya çok fazla ülke dilinde GBF hazırlama ihtiyacı olan firmalar için GHSProfessional isimli GBF hazırlama yazılımı seçeneği olduğunu da hatırlatmak isteriz. CRAD, Türkiye temsilciliği ile 2009 yılından bu yana yazılım desteği sunmaktadır.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ