Kimyasalların Envanteri Ve Kaydı Yönetmeliği Temsilcilik Ve Uyum Hizmetleri

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK (K.E.K. Yönetmeliği)

27092 Mükerrer Sayılı ve 26 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete


Kimyasalların envanteri ve kontrolü hakkında yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen yada kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edilen maddeler hakkında veri toplanması, önceliklendirilmesi ve kontrolünün sağlanması için yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine sebep olabileceği riskleri azaltmaktır.

Yönetmelik kapsamında firmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bildirim portalına Türkiye’de üretilen ya da kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edilen 1-1000 ton ve 1000 ton üstü tonaj aralıklarındaki maddelerin bildirimini yapmakla ve yönetmelikte belirtilen dönem ve koşullarda bildirimlerini güncellemekle yükümlüdürler.

Bu yönetmelik kapsamında CRAD olarak, ülkemizde tüzel kişiliği bulunmayan firmalar adına hukuki vekil sıfatıyla bakanlığa veri bildirim işlemini yapmaktayız. Türkiye’de tüzel kişiliği bulunan firmalar içinse, talepleri halinde literatür taramasını ya da tüm veri bildirim prosedürünü onların adına gerçekleştirmekteyiz.

Bu yönetmelik çerçevesindeki hizmetlerimiz aşağıdaki başlıklar halinde özetlenebilir:
* Hizmet alacak firmanın ilgili personeli ile eşgüdüm halinde, mevzuata uyum hedefiyle sürecin planlanması ve organizasyonu
* Gerekli verilerin toplanıp derlenmesi amacıyla ilgili firmaya gerekli desteğin sağlanması
* Üçüncü tüzel kişiliklerden, bir gizlilik anlaşması düzenlenerek gerekli bilgilerin tedarik edilmesi
* Mevzuatça tanımlanmış metot ve tarihler çerçevesinde gerekli bilgilerin rapor edilmesi
* Ürün portföyü ile ilgili mevzuat takibinin yapılması
* Talep halinde, literatür taraması, madde çözümlemeleri gibi isteğe bağlı hizmetlerin verilmesi

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ