Kimyasal Etiketleme Programı (Chem Label PRO)

Global kimya endüstrisinde ülkelerin ilgili otoriteleri ve Türkiye, kimyasalların insan sağlığına ve çevreye olan etkilerine dair çok sayıda yeni mevzuat yayınlamakta ve firmalara bazı yükümlülükler getirmektedir.


Tehlikeli endüstriyel veya son tüketici kimyasal ürünlerinizin etiketleri, ürün ile temas ihtimali olan kişiler için en önemli risk bilgilendirme aracıdır. Aynı zamanda, bilgilerin güncel, güvenilir ve yönetmelik gerekliliklerine uygunluğu firmanızın yasal zeminde de zor durumlarla kalmasını engelleyecektir.


Özellikle ürün çeşitliliği çok fazla olan firmalar için güvenilir, hızlı, güncel yönetmeliklere uygun hareket eden bir etiketleme yazılımı, temel yardımcı ekipmanlardandır.


ChemLabel etiketleme programı, tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarınızın Güvenlik Bilgi Formlarını (GBF/(M)SDS) hazırlayan SDS-PRO ile beraber çalışabilmektedir. SDS-PRO’dan almış olduğu yönetmelik tarafından zorunlu kılınan bilgilerin üzerine firmanıza özel bilgilerle dizayn etmenizi sağlayan ve anında etiketlerinizi istenilen boyutlarda yazdırabilen, kullanımı kolay bir programdır. Çok lisanlı olarak, ülkelerin ve kimyasal ürünün gerekliliklerine uygun olarak etiketleme yapmanızı sağlar. Bu özelliği, ihracatını yaptığınız ürünlerinizin farklı ülke mevzuatlarına uyumunuzu kolaylaştıracaktır.


ChemLabel ve SDS-PRO İngiliz menşeili Safeware firmasının üretimi olup, 2009 yılından bu yana Türkiye temsilciliğini yapmaktayız.


CHEMLABEL PRO:

1) SDS-PRO’dan aldığı etiket bilgilerini, daha önce dizaynı yapılmış taslak etiketlerine anında yerleştirir.
2) SDS-PRO’da hangi lisanlar bulunuyorsa, etiketleri bu lisanlarda yapabilir.
3) Şu anda Avrupa’da geçerli olan ve yakında Türkiye’de de uygulamaya geçecek olan CLP etiketleme için uygundur.
4) Dilediğiniz boyutlarda etiket tasarımızna uygundur. Ambalaj boyutlarınıza göre farklı tasarımlar yapmanıza imkan verir.
5) Kullanımı kolaydır. Ürün adı seçilir, uygun etiket tasarımı seçilir ve çıktı alınır.
6) Baskı öncesi anlık bilgilerin (üretim tarihi, batch no vb.) girilmesine imkan verir.
7) Etiket baskı makineleriyle uyumludur.


Faydalanabileceğiniz Teşvik Programları
1) Turquality® : CRAD ,2006/4 Sayılı Turquality® teşvik programı kapsamında "Yetkilendirilmiş Danışman" listesinde yer almaktadır. Almış olduğunuz hizmetlerin maliyetinin %50'si Turquality® tarafından desteklenmektedir. Firmanızın bu destekten faydalanabilmesi için Turquality® ‘nin talep ettiği koşulları sağlaması gereklidir.
2) KOSGEB: Doğrudan yazılım desteği yoktur. KOSGEB’den talep edeceğiniz destek programı içinde çok sayıda proje bulunmakta ise ve bu projelerden biri firmanıza yazılım temin edilmesi ise onay almanız mümkün olabilir.

 

Detaylı bilgi ve tanıtım sunumu için temas sağlayabilirsiniz.

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ