Global ve yerel ölçekte her geçen gün gelişerek artma eğilimi gösteren kimyasallara yönelik mevzuatlar, yönetmelikler, direktifler, tebliğler vs. şeklinde A.B. uyum sürecinin de kayda değer etkisi ile ülkemizde yerleşik yerli sermayeli kuruluşların yanı sıra gerek ihracatçı sıfatıyla Türkiye’ye girdi, ara mamul veya distribütörler aracılığıyla piyasaya arz edilmek üzere son ürünler satan gerekse de joint venture benzeri çeşitli oluşumlarla ülkemiz piyasalarına kimyasal ürünler arz eden yurtdışı menşeli şirketleri de bire bir ilgilendirir hale gelmiştir. Firmalar açısından bir ticari bariyer oluşturma riski taşıyabilecek yurtiçi bacağındaki kimyasallar mevzuatına uyum yükümlülüğü, şirketlere hem mali hem de idari/ operasyonel ek görevler getirmektedir.

İşte bu noktada, CRAD olarak Güvenlik Bilgi Formlarının(GBF/SDS/MSDS) ilgili mevzuata uyumlu olarak hazırlanması, Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü, Biyosidal Yönetmeliği, Kozmetik Yönetmeliği, SEVESO gibi pek çok yerel mevzuata uyum konusunda, hali hazırda var olan eğitim program ve paketlerimizin yanında; müşteri ihtiyaçları doğrultusunda eğitim hizmetleriyle de konu hakkında ufuk açıcı ve sektörel rekabette avantajlı konum sağlayıcı eğitim hizmetlerini de sağlamaktan gurur duymaktayız. 
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ