Küresel kalkınma ve endüstrileşmenin günümüzde geldiği nokta, insanlara teknolojinin de desteğiyle konforlu ve pratik hayatlar sağlarken aynı zamanda çevre, insan sağlığı gibi alanlarda da kaygı verici düzeye ulaşan tehlike ve olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzluklar geri döndürülemez noktalara ulaşmadan gerekli önlemlerin alınması anlamında, dünya ölçeğinde hükümetler, sivil toplum örgütlerinin de yönlendirmesiyle bir takım idari ve kurumsal önlemleri yasal gereklilik ve yaptırımlar aracılığıyla hızla yürürlüğe sokma eğilimine girmiş durumdadırlar. Tabi ki, sadece yasa ve buna bağlı yaptırımlar bunların birinci elden uygulayıcısı olacak hedef kitle için tek başına yeterli olmayacağından, teorik ve pratik anlamda örgün eğitim mekanizmalarıyla da desteklenmek zorundadır.

 

CRAD olarak, kuruluşumuzda bu yana sürekli geliştirerek belirli bir noktaya getirdiğimiz ve çıtayı da sürekli yüksek tuttuğumuz kimyasallar ve bunlardan kaynaklanan insan ve çevreye yönelik tehlikeler hakkındaki eğitimlerimizi firmaların hizmetine sunmaktayız. Hali hazırda Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü, Biyosidal Yönetmeliği, SEVESO gibi yönetmeliklere yönelik eğitimlerimizin yanı sıra A.B. sürecine uyum paralelinde  REACH/ CLP uygulamaları da, bunlar hakkındaki A.B. mevzuatına hakimiyetimizin avantajıyla eğitim konusu olacak ve ülkemize yönelik ticari faaliyetleri olan yurtdışı firmalarının hizmetine sunulacaktır.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ