Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü (SEVESO) Yönetmeliği Eğitimi

Bu yönetmelik ile, tesis dahilinde üretim, depolama ve/veya satış amacıyla zararlı maddeleri bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, doğabilecek kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının engellenmesi veya en düşük seviyeye indirilebilmesi, etkili ve sürekli bir korunmayı ve risk yönetimini sağlamak amacıyla alınması gereken tüm önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 
CRAD olarak, bu yönetmelik kapsamında bildirimlerin gerçekleştirilmesi, personel eğitimi, Zararlı Madde/Ürün Envanteri oluşturulması, vb. tüm konularda eğitim ve destek hizmetleri sağlanmaktadır.
 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ