GHSProfessional en karmaşık formüllerin GBF/SDS'lerini kısa zamanda ve güncel yerli-yabancı mevzuatlara uyumlu olarak hazırlayabilir. Kimyasalların taşımacılık sınıflandırmalarını da yapabilen GHSProfessional, 33 lisanda Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS/MSDS) düzenleyebilmektedir. Ülkemizde 2 Bakanlığımız ürün ruhsatlandırılması ve Etiket-GBF kontrollerinde SDS-PRO’yu kullanmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı 2010 yılından bu yana ve T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı 2011 yılından bu yana GHSProfessional’dan faydalanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ