Kimyasal Sınıflandırma Ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS) Hazırlama Yazılımı

 

 

CLP (SEA) kurallarına göre çalışan yeni program GHSProfessional için tıklayınız.
 

 

 


Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de yürürlüğe giren mevzuatlar, yeni piktogramlar, yeni sınıflandırmalar ve ülkelerin kendi dilinde GBF/SDS/MSDS’ler hazırlanması zorunluluğu gibi birtakım yeni yükümlülükler getirmektedir. Maddenizin saflığına, müstahzarınızın formülasyonuna özgü, doğru, hukuken geçerli sınıflandırma hesaplaması uzmanlık ve zaman isteyen bir süreçtir. Bununla beraber SDS/GBF hazırlama, müşterinizin bulunduğu ülkeye uygun dilde yayınlama ve doğru zamanda doğru noktaya iletimi, hatta müşterileriniz için daima erişilir olması ciddi zaman,kaynak ve personel harcanmasına sebep olur.

Tüm bu işlemleri güvenilir otomasyon sistemi aracılığı ile yapmak, hem personelin değerli vaktini kendi asıl işine (AR-GE, satış, kalite vb) ayırmasını sağlar ve rekabet gücünüzü arttırır, hem de gelişen ve değişen mevzuata, çeşitlenen müşteri ülke kapasitenize önceden hazır olmanızı sağlar.

2009 yılından bu yana temsilcisi olduğumuz SAFEWARE firması 20 yılı aşkın tecrübesi ile İngiltere’de Kimyasal Sınıflandırma ve SDS otomasyon sistemlerinde pazar lideridir. Formülasyona dayalı tehlike sınıflandırmasını hesaplama, GBF/SDS/MSDS’lerin tüm bölümlerin sınıflandırmaya uygun doldurulması, tek tuş ile tüm dillere çevrimi , taşıma sınıflandırması hesaplaması, ek modüller ile mevzuata uygun gerekli tüm etiketleme ihtiyaçlarınızın karşılanması, sistemin özelliklerinin sadece bir bölümüdür.

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Dağıtım çözümleri ise hem müşterilerinizin güvenlik bilgi formlarına her an erişimini sağlayarak sizi yükümlülük takibinden kurtaracak, hem de pazarda imaj ve tüketici odaklılık ilkesinde farklılaşmanızı sağlayacaktır.


Kimyasal Sınıflandırma Ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Yazılımı SDS PRO'nun kullanımı son derece kolaydır.


SDS-PRO’nun özellikleri ve farklılıkları :

1) Türkiye temsilciliği bulunan ve güncel T.C. ve A.B. [GHS- (EC)1272 /2008, (EU)453/2010, 1907/2006 REACH Ek II] yönetmelikleri dahilinde GBF düzenleyen tek yazılımdır. Türkiye’de temsilcilik olması, teknik veya kullanım ile ilgili sorunlarınızın çok kısa sürede çözülmesini sağlar.
2) Sadece GBF (MSDS) oluşturmakla kalmaz; kimyasal karışımların risk sınıflandırmasını, sembolünü(leri) ve güvenlik cümlelerini hesaplar. Aynı anda, geri planda CLP sınıflandırma kurallarına göre H-P ifadelerini ve piktogramlarını da hesaplar. İnsan kaynaklı hataları en aza indirir.
3) CRAD ile yapılan ortaklaşa çalışma ile Türkçe yüzü, hem T.C. yönetmeliklerine uyumlu hem de Türk kimya cümle yapısına uygun hale getirilmiştir. Emsallerine göre Türkçe yüzü hatasız çalışan tek yazılımdır.
4) Türk endüstrisine özel fiyatlar olduğundan dolayı, emsallerinden çok daha uygun fiyatlıdır.
5) Güncellemeleri takip etmek durumunda kalmazsınız. SDS-PRO güncellemeleri kullanıcıya hazır sunar. Bunun için maliyetiniz emsallerine göre çok daha uygundur.
6) İlave lisan paketleri ülkelerin kendi kimya diline uygundur ve fiyatları emsallerine göre daha ekonomiktir.
7) Sadece SDS-PRO’da baz paket İngilizce-Türkçe olmak üzere 2 lisandan oluşmaktadır. Emsallerinde baz paket tek lisanlıdır. Toplamda 33 ülkenin lisanında SDS yapma kapasitesine sahiptir.
8) Tüm kullanım desteği ve 1 tam gün kullanım eğitimi CRAD tarafından verilmektedir. Lisans hakkınız gereği kullandığınız sürece CRAD’dan kullanım desteği alabilirsiniz.
9) ChemLabel programıyla uyumlu çalışarak, mevzuata uygun etiketlerinizin anında oluşturulmasını sağlar.
10) Kimya endüstrisinin tüm alanları için kullanımı uygundur.

Faydalanabileceğiniz Teşvik Programları
1) Turquality® : CRAD ,2006/4 Sayılı Turquality® teşvik programı kapsamında "Yetkilendirilmiş Danışman" listesinde yer almaktadır. Almış olduğunuz hizmetlerin maliyetinin %50'si Turquality® tarafından desteklenmektedir. Firmanızın bu destekten faydalanabilmesi için Turquality® ‘nin talep ettiği koşulları sağlaması gereklidir.
2) KOSGEB: Doğrudan yazılım desteği yoktur. KOSGEB’den talep edeceğiniz destek programı içinde çok sayıda proje bulunmakta ise ve bu projelerden biri firmanıza yazılım temin edilmesi ise onay almanız mümkün olabilir.

 

 

 

HİZMET TALEP FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ