MEVZUAT

Kozmetik Yönetmeliği

 T.C. Sağlık Bakanlığı’nca 23 Mayıs 2005 tarihinde 25823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kozmetik Yönetmeliği’nin amacı, kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine, bildirimlerine, piyasaya arz edilmelerine, piyasa gözetim ve denetimlerine, üretim yeri denetimlerine ve denetimler sonunda alınacak tedbirlere ilişkin usûl ve esasları düzenlemek şeklinde tarif edilmiştir.


76/768/EEC sayılı A.B Direktifi ile uyumlu olarak, bu yönetmelikle üretici veya ithalatçı; ürünü piyasaya arz etmeden önce izin almayacak, bildirim gerçekleştirecek ve etkin bir piyasa gözetim ve denetimi talep edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ