MEVZUAT

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Hükümleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, 31 Aralık 2009 tarihli 27449 (4. Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, ürünün piyasaya sunulmasından önce insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek, ürünün belirlenen niteliklerine uygun şekilde üretilmesi, ithal edilmesi, sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve denetlenmesini sağlamaktır.


Biyosidal ürün olduğuna dair iddiaya sahip olan ürünlerin ve bu ürünlerin aktif maddelerin üretimini, ithalatını ve piyasaya sunumunu gerçekleştiren tüm gerçek ve tüzel kişilikler, bu yönetmelikteki yükümlülükleri yerine getirmek ile sorumludurlar.

 

Değişiklik: 21.12.2011 tarihli, 28149 sayılı Resmi Gazete

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ