MEVZUAT

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Yönetmelik, tesis veya yapılacak faaliyetlerin başlamasından sona erdirilmesine kadarki süreçte, çevreye zarar vermemesini ve beraberinde çevrenin korunmasını sağlamak amacı ile gerçekleştirilecek denetimlerin usul ve esasları ile denetimi gerçekleştirecek personelin, denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlayan çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların özellikleri ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Çevre Denetim Yönetmeliği 21 Kasım 2008 tarihli 27061 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış ve 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Değişiklik:
• 22.10.2009 tarihli, 27384 sayılı Resmi Gazete
• 12.11.2010 tarihli, 27757sayılı Resmi Gazete
• 16.8.2011 tarihli, 28027 sayılı Resmi Gazete
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ