MEVZUAT

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevrede oluşturabileceği olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenmesi, olumsuz etkilerin oluşma durumu söz konusu olduğunda bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması veya çevreye zarar vermeyecek derecede en aza indirgenmesi için alınması gereken tüm önlem, kontrol ve teknolojilerin belirlenmesi süreci ile ilgili tüm esasların belirlendiği yönetmelik, 17 Temmuz 2008 tarihli, 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

Değişiklik:
• 19.12.2009 tarihli, 27437 sayılı Resmi Gazete
• 14.04.2011 tarihli, 27905 sayılı Resmi Gazete
• 30.06.2011 tarihli, 27980 sayılı Resmi Gazete
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ