MEVZUAT

Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 26 Aralık 2008/27092 Mükerrer Sayılı ve, 10 Kasım 2009/ 27402 sayı 23 Mayıs 2010/ 27589 sayı düzeltmeleri içeren, ‘Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik’ kapsamında Türkiye’de kendi halinde veya müstahzar içinde üretilen ya da ithal edilen kimyasal maddelerin, önceliklendirilmesi ve kontrolünün sağlanması ile tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerine sebep olabileceği riskleri azaltarak yeterli seviyede koruma elde edilmesi için hakkında veri toplanması hedeflenerek yayınlanmıştır.


Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyarak firmaların 2008-2009 ve 2010 yıllarındaki ortalama kendi halinde veya müstahzar içinde üretilen veya ithal edilen kimyasalların tonaj miktar bildirimleri ile toplanan veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 ayrı listede açıklanmıştır. Türkiye’nin Kimyasal Envanteri olan bu listeler; 1000 ton ve üstü kendi halinde veya müstahzar içinde üretilen ve ithal edilen maddeleri kapsayan ‘Yüksek Hacimli Maddeler Listesi’ ve 1 ton ve üzerindeki miktarlarda Türkiye piyasasına arz edilen kimyasallar için ‘Türkiye Piyasasına Arz Edilen Madde Listesi’dir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ