MEVZUAT

Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği

Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeler Güvenlik Bilgi formu olarak adlandırılır. Güvenlik bilgi formlarının niteliği, kapsamı, hazırlanma esasları ve dağıtılmasına ilişkin idari usul ve esaslar 27092 Mükerrer Sayılı 26 Aralık 2008 Tarihli ’TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’ de anlatılmaktadır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ