MEVZUAT

Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması,Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, 27092 Mükerrer Sayılı, 26 Aralık 2008 Tarihli ‘TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’ ile piyasada bulunan kimyasalların zararlılıklarından korunma yöntemleri ve kullanım özelliklerinin herkes tarafından aynı şekilde ve ortak bir dille anlaşılması, kolay ulaşılması, etiket ve ambalajlarının anlaşılması hedeflenmiştir.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ