MEVZUAT

Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ

Bu tebliğ ile, deterjan ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin Türkiye pazarına sunulması ile sorumlu üretici, ithalatçı,temsilci, kendi hesabına çalışan ambalajcının, insan ve çevre sağlığının koruması üzerine sorumlulukları belirlenmektedir.
Deterjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğini, biyolojik parçalanabilirlik açısından yüzey aktif maddeler üzerindeki kısıtlamaları veya yasaklamaları, içerdikleri koku alerjenleri de dâhil olmak üzere deterjanların etiketinde ve/veya ambalajındaki ek bilgileri ve imalatçıların, Bakanlığa ve yetkili sağlık personeline ibraz etmek üzere elinde bulundurması gereken bilgi ve belgeler, tebliğ kapsamı içerisindedir.


Deterjanlar Ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ 31 Ekim 2013 Tarih ve 28807 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ