MEVZUAT

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip olan ve ruhsata yeni müracaat edecek firmalar, bu yönetmelik hükümlülüklerini yerine getirmek ile sorumludurlar.


Türkiye piyasasına sunulan tüm Bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerini önlenmesi ile ilgili gereklilikler ile birlikte, bu ürünlerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili yükümlülüklerin belirtildiği bu yönetmelik, 25 Mart 2011 tarihli 27885 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip olan ve ruhsata yeni müracaat edecek firmalar, bu yönetmelik hükümlülüklerini yerine getirmek ile sorumludurlar.


 Değişiklik: 16.12.2011 tarihli, 28144 sayılı Resmi Gazete

İLETİŞİM BİLGİLERİ